ระบบสมัคร Online ปิดรับสมัครแล้วในขณะนี้

โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนซื้อใบสมัครหรือสมัครสอบ

หากคณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  โดยจะประกาศให้ทราบทางช่องทางการติดต่อของศูนย์สอบแต่ละแห่งและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งเรื่องการยกเลิกดังกล่าวให้ผู้สมัครสอบรับทราบตามช่องทางติดต่อที่ได้ระบุในใบสมัคร

วิชาที่สอบและเวลาสอบ

 

วิชาที่สอบ  試験科目

เวลา  時間

N1

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) – การอ่าน  言語知識(文字・語彙・文法)・読解

13:30 - 16:35

 2.วิชาการฟัง  聴解

 

N2

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์) – การอ่าน  言語知識(文字・語彙・文法)・読解

13:30 - 16:25

 2.วิชาการฟัง  聴解

 

N3

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์)  言語知識(文字・語彙)

13:30 - 16:30

 2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) – การอ่าน  言語知識(文法)・読解

 

 3.วิชาการฟัง  聴解

 

N4

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์)  言語知識(文字・語彙)

09:00 - 11:35

 2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) – การอ่าน  言語知識(文法)・読解

 

 3.วิชาการฟัง  聴解

 

N5

 1.วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร คำศัพท์)  言語知識(文字・語彙)

09:00-11:10

 2.วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) – การอ่าน  言語知識(文法)・読解

 

 3.วิชาการฟัง  聴解

 

 

JLPT Online July 2023

The Japanese-Language Proficiency Test in 2023 ( July )

2023年第1回日本語能力試験

วันเปิดรับสมัคร (OPEN) : วันที่ 1 มีนาคม 2566  (เริ่มเวลา 09.00 น.) 

วันปิดรับสมัคร (CLOSE) : วันที่ 24 มีนาคม 2566  (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

จำนวนรับสมัคร :  

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : ไม่จำกัดจำนวน

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : ไม่จำกัดจำนวน

ศูนย์สอบอุบลราชธานี :

ระดับ N1    =    180 คน
ระดับ N2    =    326 คน
ระดับ N3    =    630 คน
ระดับ N4    =    506 คน
ระดับ N5    =    630 คน
 (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

สถานที่สอบ :

- ศูนย์สอบกรุงเทพฯ :    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

- ศูนย์สอบเชียงใหม่ :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศูนย์สอบอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น (ไม่มีลวดลาย) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) scan ให้พอดีกับภาพ

2. Scan สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาเอกสารรูปถ่ายให้ชัดเจน

(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 2 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบนำฝากชำระค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) จากระบบ สามารถชำระค่าสมัครสอบ โดยการ Scan Barcode หรือ QR code ที่ปรากฏในใบนำฝาก และชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร)

ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  App ธนาคาร SCB  , Easy Net SCB, 

หรือ App มือถือธนาคารอื่นๆ ที่สามารถ Scan Barcode และ QR code ได้

ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ Scan Barcode และ QR code)

***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร***

เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ

***ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ (ไม่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้)****

  (ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ระบบจำเป็นต้องทราบ รหัส Ref 1 และ Ref 2 เพราะระบบจะไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครท่านใด)

การ Print ใบชำระเงินที่สมบูรณ์  ในใบชำระเงิน (Pay-in) ต้องมีทั้ง Barcode และ QR Code คู่กันอยู่ในใบชำระเงิน

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox, กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ, จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้ว ขอให้พิมพ์ (print)หรือ save ไว้ และนำเอกสารมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ***หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ทาง e-mail ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ*** (ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ :

*ผู้สมัครสอบกรุณากรอกเอกสารการสมัครสอบด้วยตนเอง

*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบก่อนกดยืนยันการส่งใบสมัคร

*เมื่อกดยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

*เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ขอให้หมั่นตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ (หลังจาก 10 วันไม่มีการส่งให้อีกครั้งจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

*ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ เมื่อสมัครออนไลน์กรุณาโทรแจ้งกลับศูนย์สอบเพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ทางศูนย์จะได้เตรียมจัดการสอบตามเอกสารที่แจ้ง

ติดต่อศูนย์สอบ JLPT

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241/-5  www.ojsat.or.th , Email : jlptonline@outlook.co.th

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053) 272-331

ศูนย์สอบอุบลราชธานี : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. (045) 353 052