JLPT

ระบบสมัคร Online ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้

 โปรดอ่านประกาศก่อนทำการสมัคร

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สอบกรุงเทพฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน โปรดอ่านข้อความด้านล่างนี้โดยละเอียด

1.รับสมัครทางออนไลน์ (Online) เท่านั้น (เฉพาะศูนย์สอบกรุงเทพฯ)

2.การรับสมัครจะเรียงตามลำดับก่อนหลังของใบสมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3. ผู้สมัครสอบได้อ่านและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบมาด้วยนี้แล้วจึงทำการสมัครสอบ

  หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ เดือนกรกฎาคม 2565

 Important Notice of JLPT (July) in Bangkok

the 1st Japanese Language Proficiency Test 2022 on July 3, 2022

Due to the situation of COVID-19, Bangkok Test Center is obliged to follow regulations and measures stipulated by concerned authorities and organizations for the safety of applicants. Please carefully read the important items below.

1. Applications can be purchased via ONLINE only.

2. Applications are accepted on First-come-First-served basis with complete payment.

3. Applicants must agree to the attached Terms and Conditions in order to apply.

Upon the situation of COVID-19 and/or regulations/orders from concerned authorities, resulting to the inability to conduct the test, the JLPT Organizing Committee reserves the right to cancel the test.


JLPT Online July 2022

The Japanese-Language Proficiency Test in 2022 ( July )

2022年第1回日本語能力試験

OPEN วันที่ 25 มีนาคม 2565  (เริ่มเวลา 09.00 น.) 

CLOSE : วันที่ 8 เมษายน 2565  (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

(ชำระค่าสมัครไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2565 (หลังวันที่ 10 ห้ามชำระเข้ามา หากชำระเข้ามาทางสมาคมฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น))

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565    

จำนวนรับสมัคร :  กรุงเทพฯ ระดับ N1 = 1,300 คน , ระดับ N2 = 2,500 คน , ระดับ N3 = 4,000 คน , ระดับ N4 = 4,000 คน , ระดับ N5 = 4,000 คน

เชียงใหม่ : ระดับ N1 = 150 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 100 คน) , ระดับ N2 = 350 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 300 คน) , ระดับ N3 = 450 คน (ด้วยตัวเอง 50 คน และ ออนไลน์ 400 คน) , ระดับ N4  = 750 คน (ด้วยตัวเอง 150 คน และ ออนไลน์ 600 คน) , ระดับ N5 = 550 คน (ด้วยตัวเอง 150 คน และ ออนไลน์ 400 คน)

สถานที่สอบ :

- ศูนย์สอบกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520    https://www.kmitl.ac.th/

- ศูนย์สอบเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือ สถานที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีมีความจำเป็นต้องขยายสถานที่จัดสอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19

 เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น (ไม่มีลวดลาย) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. Scan สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาเอกสารรูปถ่ายให้ชัดเจน

(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 3 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip จากระบบ ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) โดยการสแกนบิล Bacode หรือ QR code จาก App ธนาคาร ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์ หรือ App มือถือธนาคารอื่นๆ ที่สามารถยิง Bacode และ QR code ได้ ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App มือถือธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode) ***ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์**** เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ

(ชำระค่าสมัครไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2565 (หลังวันที่ 10 ห้ามชำระเข้ามา หากชำระเข้ามาทางสมาคมฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น))

(ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ระบบจำเป็นต้องทราบ รหัส Ref 1 และ Ref 2 เพราะระบบจะไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครท่านใด)

การ Print ใบชำระเงินที่สมบูรณ์  ในใบชำระเงิน (Pay-in) ต้องมีทั้ง Barcode และ QR Code คู่กันอยู่ในใบชำระเงิน

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox, กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ, จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้ว ขอให้พิมพ์ (print) และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน *** หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ทาง e-mail ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ ***(ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ :

*ขอให้สมัครสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

*ผู้สมัครสอบกรุณากรอกเอกสารการสมัครสอบด้วยตนเอง

*เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ขอให้หมั่นตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ (หลังจาก 10 วันไม่มีการส่งให้อีกครั้งจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

*เมื่อกดยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

*ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  เมื่อสมัครออนไลน์กรุณาโทรแจ้งกลับศูนย์สอบเพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ทางศูนย์จะได้เตรียมจัดการสอบตามเอกสารที่แจ้ง

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241/-5  www.ojsat.or.th

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053)272-331